10 apr. 2011

MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR ELECTROLUX EOB 53102

Am realizat un top al celor mai bune cuptoare incorporabile, top din care face parte si modelul Electrolux EOB53103, modelul inlocuitor ale EOB53102. In articolul Pareri despre Electrolux, am sintetizat principalele caracteristici ale produselor Electrolux, raportul calitate pret, fiabilitate, pozitionare pe piata din punct de vedere al pretului, precum si recomandari, pareri si comentarii cu privire la principalele game de produse ale producatorului suedez de electrocasnice.

Mai multe informatii privind calitatea si fiabilitatea masinilor de spalat rufe, precum si pareri si recomandari cu privire la masinile de spalat rufe, dar si produsele electrocansice in general puteti citi in articolele urmatoare:


Topul celor mai bune cuptoare incorporabile, tinand cont de criteriile detaliate mai jos este:

Revenind la cuptorul incorporabil Electrolux EOB53012, mai jos aveti manualul de utilizare al cuptorului:

Cuprins
Pentru siguranţa dvs. 5
Descrierea aparatului 7
Cuptorul electric 8
Prima instalare a cuptorului 10 Programatorul electronic 11
Recomandări utile pentru utilizarea cuptorului 16
Tabele de gătit 22Întreţinerea și curăţarea 24
În caz de defectare 30Date tehnice 31
Instrucţiuni pentru instalator 32
Încorporarea 34
Service și piese de schimb 35
Garanţie europeană 36
Ghid pentru utilizarea instrucţiunilor

Am realizat un ghid de alegere al cuptoarelor incorporabile , astfel incat sa vina in sprijinul utilizatorilor, atunci cand vine vorba de achizitie, ghid pe care-l puteti accesa in articolul Criterii alegere cuptor incorporabil.

Informaţii privind siguranţa Instrucţiuni de funcţionare pas cu pas Recomandări utile Informaţii privind mediul înconjurător Acest aparat este conform cu următoarele Directive C.E.E.: - 2006/95 (Directiva pentru tensiuni joase); - 89/336 (Directiva Compatibilitate Electromagnetică); - 93/68 (Directive generale) și modificările ulterioare. Pentru siguranţa dvs. Este foarte important ca manualul cu instrucţiuni să rămână cu aparatul pentru consultarea pe viitor. Dacă aparatul este vândut sau transferat unui alt proprietar, sau dacă vă mutaţi și abandonaţi aparatul, întotdeauna asiguraţi-vă că este însoţit de manual, astfel încât noul proprietar să poată lua cunoștinţă de funcţiile aparatului și, de asemenea, de avertismentele relevante. Aceste măsuri de precauţie sunt furnizate în interesul siguranţei dvs. Trebuie să le citiţi cu atenţie înainte de a instala și de a utiliza aparatul.

Instalarea

�� Orice fel de muncă de instalare trebuieefectuată numai de un electrician calificat sau o persoană competentă.

�� Instalarea și reglarea iniţială a cuptorului dvs. TREBUIE efectuate de personal calificat în conformitate cu reglementările în vigoare. Instrucţiunile de instalare specifice pentru instalator sunt enumerate în această broșură. În timpul utilizării

�� Acest aparat a fost proiectat pentru a găti alimente comestibile și nu trebuie utilizat în nici un alt scop.

�� Staţi la distanţă de cuptor atunci când se deschide ușa cuptorului în timpul gătirii sau la sfârșit, pentru a permite eliminarea aburului sau a căldurii acumulate.

�� Este periculos să modificaţi specificaţiile sau produsul în orice fel.

�� Aparatele devin foarte fierbinţi pe durata utilizării, și păstrează căldura o perioadă lungă după utilizare. Trebuie avut grijă să nu se atingă elementele de încălzire din interiorul cuptorului.

�� Întotdeauna verificaţi ca butoanele să fie în poziţia “off” (oprit) când nu sunt utilizate.

�� Din motive de igienă și de siguranţă, acest aparat trebuie păstrat curat întotdeauna. Depunerile -de grăsimi și resturi alimentare pot cauza incendii.

�� Nu acoperiţi nicio parte a cuptorului cu folie de aluminiu.

�� Căptușelile ușor de curăţat (dacă există) nu trebuie curăţate niciodată cu altceva decât apă și săpun.

�� Nu folosiţi niciodată aburi sau un aparat de curăţat cu aburi pentru a curăţa aparatul.

�� Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau aspre pentru a curăţa sticla ușii cuptorului, pentru că acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate avea ca rezultat sfărâmarea sticlei.

�� Înainte de efectuarea oricăror operaţiuni de întreţinere sau curăţare, trebuie să deconectaţi întrerupătorul separator de la aragaz, și să așteptaţi să se răcească.

�� Verificaţi grătarele să fie puse la loc în modul corect.

�� Acest cuptor (chiar în eventualitatea în care este legat la un aragaz de gătit electric) este proiectat a funcţiona la 230 V monofazat cu fir neutru. Siguranţa persoanelor

�� Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau de alte persoane ale căror capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experienţă și de cunoștinţe îi împiedică să folosească aparatul în siguranţă, fără 6 electrolux supraveghere sau instrucţiuni din partea unei persoane responsabile, care să se asigure că pot folosi aparatul în siguranţă.

�� Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat de adulţi. Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu butoanele sau cu aparatul.

�� Copiii trebuie supravegheaţi tot timpul și nu trebuie lăsaţi să atingă suprafeţele fierbinţi sau să se afle în apropiere pe durata utilizării sau până la răcirea aparatului după utilizare.

�� Pe durata gătirii și frigerii la grătar, ușa aparatului și componentele adiacente se încălzesc la o temperatură foarte ridicată. Aveţi grijă și ţineţi copiii la distanţă de aparat în timp ce îl utilizaţi. Atunci când conectaţi alte aparate la o priză din apropierea cuptorului, aveţi grijă ca firele să nu atingă componentele calde ale cuptorului și să nu se prindă în ușa cuptorului.


Informaţii privind mediul înconjurător

• După instalare, aruncaţi ambalajul respectând prevederile privind siguranţa și mediul.

• La casarea aparatului vechi, asiguraţi- Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu casnic. Acesta trebuie depus la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice reciclabile. Prin asigurarea salubrizării corecte a acestui produs, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător și sănătatea umană, care în caz contrar pot fi afectate de salubrizarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi administraţia locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul. vă că acesta nu va mai putea fi folosit, tăind cablul. Eliminaţi toate dispoziti

vele de blocare a ușii pentru a preveni încuierea înăuntru a copiilor mici.

Asistenţa tehnică

�� Acest aparat trebuie reparat numai de un centru de service autorizat, și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.

�� În niciun caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot cauza răniri sau defectări grave. Contactaţi service-ul autorizat local. Insistaţi întotdeauna să se utilizeze piese de schimb originale.

1. Panoul de comandă

2. Butonul de comandă al termostatului cuptorului

3. Luminiţa de control a termostatului cuptorului

4. Programator electronic

5. Luminiţă de control pentru funcţionare

6. Buton pentru funcţiile cuptorului

7. Orificii de aerisire pentru ventilatorul de răcire

8. Grilaj

9. Becul cuptorului

10.Ventilatorul cuptorului

11.Ghidaj raft telescopic

12.Plăcuţa cu datele tehnice Accesoriile cuptorului Raft Tavă de scurgere Tavă de coacere


Descrierea aparatului Cuptorul electric Butoane de comandă cu împingere și tragere

Acest model este dotat cu butoane de comandă cu împingere și tragere. Aceste butoane pot fi complet apăsate înăuntrul panoului de comandă când cuptorul nu funcţionează. Butoanele de control al funcţiei cuptorului și termostatului Acestea permit să selectaţi cel mai potrivit tip de încălzire pentru diferite cerinţe de gătit, prin conectarea corespunzătoare a elementelor de încălzire și reglarea temperaturii la nivelul cerut. Poziţia oprit Lumina cuptorului Gătit convenţional Gătit asistat de ventilator Elementul de încălzire inferior Grătarul interior Grătar complet Grătar termic În cazul grătarului termic selectaţi o temperatură maximă de 200°C. Gătitul forţat cu ventilator Pizza Luminiţă de control pentru funcţionare Indică faptul că unul sau mai multe elemente de încălzire sunt pornite. Luminiţa de control a termostatului cuptorului Această luminiţă se stinge în momentul în care cuptorul se încălzește la temperatura setată și se aprinde din nou de fiecare dată când termostatul intervine pentru a stabiliza temperatura. Termostat de siguranţă Pentru a evita supraîncălzirea excesivă din cauza utilizării incorecte a aparatului sau a unei componente defecte, cuptorul este echipat cu un termostat de siguranţă care întrerupe alimentarea cu energie dacă este necesar. Funcţionarea este reluată automat în momentul în care temperatura cuptorului scade la valori normale. De aceea, dacă termostatul intervine pentru că nu aţi utilizat aparatul corect, cuptorul poate fi utilizat din nou simplu prin așteptarea până la răcirea aparatului. Dacă, în schimb, termostatul intervine din cauza unei componente defecte, trebuie să apelaţi la service-ul autorizat. Ventilatorul de răcire Ventilatorul de răcire este destinat a răci cuptorul și panoul de comandă. Ventilatorul pornește automat după câteva minute de gătit. Aerul cald este suflat afară prin orificiul de lângă mânerul ușii cuptorului. După stingerea cuptorului, ventilatorul poate continua să funcţioneze, pentru a menţine butoanele reci. Acest lucru este normal. Acţiunea ventilatorului de răcire depinde de cât de mult timp a fost utilizat cuptorul și la ce temperatură. Este posibil să nu fie conectat deloc la setări reduse de temperatură, sau să pornească în cazul în care cuptorul a fost utilizat o perioadă scurtă. Înainte de folosirea aparatului, înlăturaţi toate ambalajele, din interiorul și exteriorul aparatului, inclusiv etichetele publicitare și foliile protectoare. Cuptorul funcţionează numai dacă a fost setată ora zilei (vă rugăm citiţi instrucţiunile relevante). După ce cuptorul a fost instalat: 1. setaţi butonul termostatului la 250; 2. comutaţi butonul de comandă pentru funcţiile cuptorului pe gătit forţat cu ventilator ( ); 3. permiteţi încălzirea cuptorului gol timp de aproximativ 45 de minute; 4. deschideţi o fereastră pentru a asigura ventilaţia. În acest interval, cuptorul poate degaja un miros neplăcut. Acest lucru este absolut normal, și este cauzat de resturile de fabricaţie. Repetaţi această operaţiune pentru funcţia grătar complet și gătit convenţional aproximativ 5-10 minute. După efectuarea acestei operaţiuni, lăsaţi cuptorul să se răcească, apoi curăţaţi cavitatea cuptorului cu o cârpă moale înmuiată în apă caldă cu săpun. Prima instalare a cuptorului Pentru a deschide ușa cuptorului, întotdeauna ţineţi mânerul de partea din mijloc. Înainte de a găti pentru prima oară, spălaţi bine accesoriile cuptorului. Programatorul electronic 1. Buton pentru selectarea unei funcţii

2. Buton de control pentru reducere “ ”

3. Buton de control pentru mărire “ ”

4. Afișaj

5. Lampă de control “Durata gătirii”

6. Lampă de control “Sfârșitul gătirii”

7. Lampă de control “Ceas avertizor”

8. Lampă de control “Ora zilei”

Cuptorul funcţionează numai dacă a fost setată ora zilei. Mai mult, cuptorul poate fi utilizat de asemenea fără niciun program. În eventualitatea unei întreruperi a curentului, toate setările (ora, setarea programului sau a programului în curs) se vor anula. Când alimentarea cu electricitate se restabilește, cifrele de la afișaj vor lumina intermitent, iar ceasul/cronometrul trebuie resetat. Setarea orei zilei Când alimentarea electrică a cuptorului este conectată, sau după o întrerupere a alimentării, lampa de control “Ora zilei” va clipi pe afișaj. Pentru a seta ora corectă a zilei:

1. Apăsaţi butonul “ ” sau “ ”.

2. După efectuarea setării, așteptaţi 5 secunde: lampa de control “Ora zilei” se va stinge și afișajul va indica ora setată. Aparatul este gata de utilizare. Pentru a reseta ora corectă a zilei: 1. apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Ora zilei”. Lampa de control relevantă va începe să clipească. Apoi procedaţi așa cum s-a descris mai sus. Pentru a seta durata:

1. Apăsaţi butonul “ sau “ ”.

2. După efectuarea setării, așteptaţi 5 secunde: lampa de control “Durata gătirii” se va aprinde și afișajul va reveni la ora zilei.

3. Când durata de gătire setată a trecut, cuptorul va fi oprit automat și o alarmă sonoră se va auzi, în timp ce lampa de control va începe să clipească. Rotiţi funcţia cuptorului și butonul de control a termostatului pe zero. Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi orice buton. ATENŢIE: când efectuaţi această operaţie, cuptorul va fi utilizat din nou, de aceea, nu uitaţi să rotiţi butonul de control al funcţiilor și cel de control al termostatului la zero la terminarea duratei de gătit. Pentru a anula durata: 1. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Durata gătirii”. Lampa de control relevantă va clipi și afișajul va indica durata de gătire rămasă. 2. Apăsaţi butonul “ ” până când afișajul indică “0:00”. După 5 secunde lampa de control se va stinge și afișajul va reveni la ora zilei. Ora zilei poate fi resetată numai dacă nicio funcţie automată (durata gătirii sau sfârșitul gătirii ) nu a fost setată. Funcţia “Durata gătirii” Datorită acestei funcţii, cuptorul se va stinge automat la terminarea unei durate de gătire programate. Puneţi mâncarea în cuptor, selectaţi o funcţie de gătire și reglaţi temperatura de gătire. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Durata gătirii”. Lampa de control relevantă va începe să clipească. Apoi, procedaţi după cum urmează: Pentru a anula ora pentru sfârșitul gătirii: 1. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Sfârșitul gătirii”. Lampa de control relevantă va clipi și afișajul va indica ora programată pentru Sfârșitul gătirii. 2. Apăsaţi butonul “ ” până când afișajul indică ora curentă a zilei. Programatorul va emite un sunet și lampa de control se va stinge. “Durata gătirii” și “Sfârșitul gătirii” combinate Funcţiile “Durata gătirii” și “Sfârșitul gătirii” pot fi utilizate simultan pentru a seta cuptorul să pornească și să se oprească automat la o oră ulterioară. 1. Cu funcţia “Durata gătirii” (efectuaţi setarea duratei de gătire așa cum se descrie în capitolul relevant) setaţi timpul pentru durata gătirii. Apoi, apăsaţi butonul : afișajul va indica setarea programată.

Funcţia “Sfârșitul gătirii” Datorită acestei funcţii, puteţi seta cuptorul să se stingă automat la terminarea unei durate de gătire programate. Puneţi mâncarea în cuptor, selectaţi o funcţie de gătire și reglaţi temperatura de gătire. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Sfârșitul gătirii”. Lampa de control relevantă va începe să clipească. Apoi, procedaţidupă cum urmează: Pentru a seta ora pentru sfârșitul gătirii: 1. Apăsaţi butonul “ ” sau “ ”. 2. După efectuarea setării, așteptaţi 5 secunde: lampa de control “Sfârșitul gătirii” se va aprinde și afișajul va reveni la ora zilei. 3. Când durata de gătire setată a trecut, cuptorul va fi oprit automat și o alarmă sonoră se va auzi, în timp ce lampa de control va începe să clipească. Rotiţi funcţia cuptorului și butonul de control a termostatului pe zero. Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi 2. Cu funcţia “Sfârșitul gătirii” (efectuaţi setarea pentru sfârșitul gătirii așa cum se descrie în capitolul relevant) setaţi timpul pentru sfârșitul gătirii. Lămpile de control relevante se aprind și afișajul va indica ora zilei. Cuptorul va porni și se va opri în funcţie de programele setate. Funcţia “Ceas avertizor” Alarma ceasului avertizor va suna la terminarea unei perioade de timp, dar CUPTORUL VA RĂMÂNE APRINS, dacă este pornit. Pentru a seta ceasul avertizor: 1. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Ceas avertizor”. Lampa de control relevantă va începe să clipească. 2. Apoi, apăsaţi butonul “ ” sau “ ” (maxim: 2 ore, 30 minute). 3. După efectuarea setării, așteptaţi 5 secunde: lampa de control “Ceas avertizor” se va aprinde. 4. La terminarea perioadei de timp, lampa de control va începe să clipească și se va auzi o alarmă sonoră. Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi orice buton. Pentru a anula Ceasul avertizor: 1. Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a selecta funcţia “Ceas avertizor”. Lampa de control relevantă va clipi și afișajul va indica timpul rămas. 2. Apăsaţi butonul “ ” până când afișajul indică “0:00”. După 5 secunde lampa de control se va stinge și afișajul va reveni la ora zilei. Stingerea afișajului 1. Apăsaţi simultan două butoane ale programatorului și ţineţi-le apăsate circa 5 secunde. Afișajul se va stinge. 2. Pentru a aprinde afișajul, apăsaţi orice buton. Afișajul poate fi stins numai dacă nu au fost setate alte funcţii. Recomandări utile pentru utilizarea cuptorului Gătiţi întotdeauna cu ușa cuptorului închisă. Cuptorul este echipat cu un sistem exclusiv care produce o circulaţie naturală a aerului și o reciclare constantă a aburului. Acest sistem face posibil gătitul în aburi și păstrarea preparatelor moi în interior și crocante la exterior. În plus, durata de gătit și consumul de energie sunt redusela minimum. Pe durata gătitului se poate produce abur care poate fi eliberat la deschiderea ușii cuptorului. Este un fenomen absolut normal. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să se îndepărteze de cuptor atunci când deschide ușa cuptorului pe durata gătitului sau la sfârșit, pentru a permite eliminarea aburului sau a căldurii acumulate. Atunci când se încălzește mâncarea, se produce abur la fel cum iese dintr-un ceainic în timpul fierberii. Când aburul vine în contact cu geamul cuptorului, se condensează și se produc picături de apă. Pentru a reduce condensul, asiguraţi-vă că cuptorul este bine încins înainte de a introduce alimentele în cavitatea cuptorului. O scurtă preîncălzire a cuptorului (circa 10 minute) va fi necesară înainte de gătire.Se recomandă ștergerea condensului după fiecare utilizare a aparatului. Suporturile raftului Cuptorul are patru nivele de rafturi. Nivelurile raftului sunt numerotate de jos în sus, ca în imagine. Nivelurile raftului 2 și 4 sunt dotate cu suporturi telescopice pentru a permite utilizarea ușoară la introducerea și scoaterea rafturilor. Trageţi complet în afară suporturile raftului telescopic din stânga și dreapta, așa cum se indică în imaginea alăturată. Puneţi raftul sau grătarul pe suporturile raftului telescopic, apoi împingeţi-le toate ușor în interiorul cuptorului. Nu încercaţi să închideţi ușa cuptorului dacă suporturile raftului elescopic nu sunt complet în interiorul cuptorului. Acest lucru poate deteriora șmalţul și sticla ușii. Funcţii de gătire Gătiţi întotdeauna cu ușa cuptorului închisă. Gătit convenţional Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura necesară. Numai elementul de încălzire inferior Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura necesară. Gătit asistat de ventilator Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura dorită. Alimentele sunt gătite prin intermediul forţei aerului preîncălzit suflat uniform în interiorul cuptorului de un set ventilator așezat pe peretele spate al cuptorului. Astfel, căldura ajunge în toate părţile cuptorului în mod uniform și rapid, ceea ce permite gătirea simultană a mai multor tipuri de alimente așezate pe diferite rafturi. Gătitul cu ajutorul ventilatorului asigură eliminarea rapidă a umezelii și mediul uscat al cuptorului oprește transmiterea diferitelor arome și mirosuri de la un fel de mâncare la altul. Gătitul asistat de ventilator este recomandat pentru gătitul prăjiturilor. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, utilizaţi cel mai de jos nivel de ghidaje. Frigerea la grătar Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia (grătar interior) sau pe poziţia (grătar complet) și reglaţi termostatul la temperatura dorită. Grătar complet este recomandat pentru cantităţi mari de alimente. Gătitul forţat cu ventilator Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura dorită. Alimentele sunt gătite prin intermediul forţei aerului preîncălzit suflat uniform în nteriorul cuptorului de un element de încălzire circular așezat pe peretele spate al cuptorului. Aerul cald este împrăștiat în interiorul cavităţii cuptorului prin intermediul unui ventilator. Aceasta înseamnă că puteţi găti simultan mai multe tipuri de alimente așezate pe diferite rafturi. Grătar termic Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura dorită. Funcţia oferă o metodă alternativă de gătire a unor alimente, asociate în mod normal cu prăjirea pe grătarul tradiţional. Elementul grătarului și ventilatorul cuptorului funcţionează alternativ, circulând aerul cald în jurul alimentelor. Atunci când se folosește această funcţie, se selectează temperatura maximă de 200 °C. Pizza Rotiţi butonul de comandă pentru funcţia cuptorului pe poziţia și reglaţi termostatul la temperatura dorită. Elementul inferior oferă direct căldură părţii inferioare a pizza, tartelor cu slănină și omletă sau plăcintelor, în timp ce căldura provenită de la elementul de încălzire circular aflat în partea din spate a cuptorului este transmisă mâncărurilor prin intermediul aerului cald circulat forţat de un ventilator. În acest fel, căldura este circulată rapid și uniform prin cuptor, permiţând coacerea umpluturii pentru pizza sau plăcinte. Recomandări Pentru coacerea prăjiturilor Prăjiturile au nevoie de o temperatură moderată (în mod normal între 150 °C și 200 °C). În plus, cuptorul trebuie încălzit înainte - aproximativ 10 minute. Ușa cuptorului nu trebuie deschisă înainte de scurgerea a cel puţin 3/4 din durata de gătire. Aluatul normal pentru patiserie trebuie copt într-o formă sau tavă 2/3 din durata totală de gătire necesară și apoi trebuie garnisit după dorinţă înainte de a fi gătit complet. Evident, durata de gătire rămasă depinde de tipul de garnitură utilizată (gem, fructe, etc.). Trebuie avut grijă pentru a asigura aptul că orice fel de aluat și amestec pentru prăjituri au consistenţa corespunzătoare, deoarece un amestec nejustificat de umed prelungește inutil durata de gătire. Aluatul sau amestecul necopt este de aceea destul de dificil de detașat de lingură sau bătător. Dacă trei rafturi sunt pline cu prăjituri și tarte simultan, se recomandă ntroducerea unui raft suplimentar între cele două rafturi inferioare. Pentru gătirea cărnii și a peștelui Carnea gătită în cuptor trebuie să cântărească cel puţin 1 kg pentru a preveni uscarea prea tare pe durata gătirii. Carnea roșie foarte fragedă care trebuie gătită crud, adică bine gătită la exterior dar foarte suculentă la interior, necesită o temperatură -de gătire ridicată (200 °C-250 °C). În schimb, carnea albă, de pasăre și pește necesită o temperatură de gătire -redusă (150 °C-175 °C). Ingredientele pentru sosul sau zeama de carne utilizate ca garnitură trebuie puse în tava de coacere de la bun început numai când duratele de gătire sunt scurte. În caz contrar trebuie adăugate pe durata ultimei jumătăţi de oră. O metodă simplă de a verifica dacă este suficient de făcută carnea, este de a o apăsa cu o lingură; în cazul în care carnea nu cedează la această apăsare, înseamnă că este făcută pe o parte. În cazul cărnii de vită și a bucăţilor file, al căror interior trebuie să rămână cât mai roz la culoare, duratele de gătire trebuie să fie scurte. Carnea poate fi gătită într-o tavă de coacere sau direct pe grătar - caz în care evident, o tavă de scurgere trebuie pusă dedesubtul raftului pentru a colecta sucul. Dacă gătiţi carne foarte grasă, puneţi-o direct pe grătar și grătarul deasupra tăvii de scurgere, pentru a nu murdări cuptorul. După ce carnea este gătită, se recomandă să o lăsaţi cel puţin 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară. Pentru a împiedeca formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă turnarea de puţină apă în tava de scurgere—pentru a preveni formarea de abur—și de a adăuga încă puţin pe durata gătirii în cazul în care cantitatea iniţială se evaporă prea mult. Înainte de a fi servite, diferitele feluri de mâncare pot fi păstrate calde în cuptor, care trebuie adus la o temperatură minimă. Atenţie! - Nu puneţi obiecte pe baza cuptorului și nu o acoperiţi cu folie de aluminiu în timp ce gătiţi, pentru că acest lucru poate deteriora smalţul cuptorului și afectează mâncarea. Întotdeauna puneţi vasele, vasele rezistente la căldură și foliile de aluminiu pe rafturile cuptorului. Atenţie! - Aveţi grijă când introduceţi și extrageţi accesoriile cuptorului (de exemplu tava de scurgere, grătarul etc...) pentru a nu deteriora suprafeţele smălţuite ale cavităţii cuptorului. Durate de gătit Duratele de gătit depind de tipul de alimente care se gătesc, de consistenţa și de volumul acestora. Vă recomandăm să observaţi cu atenţie primele experimente de gătit cu acest cuptor, întrucât, gătind aceleași alimente în aceleași condiţii, veţi obţine aceleași rezultate. Numai experienţa vă va permite să efectuaţi modificările corespunzătoare ale valorilor date în tabele. TIP DE MÂNCARE Nivelul Duratele de gătire nu includ timpul de preîncălzire. O scurtă preîncălzire a cuptorului (circa 10 minute) este necesară înainte de orice fel de gătire. Temperaturile cuptorului sunt orientative. Se poate dovedi necesar să măriţi sau să reduceţitemperatura pentru a răspunde cerinţelor dvs. particulare. Întreţinerea și curăţarea Rafturile cuptorului și suporturile rafturilor Pentru a curăţa rafturile cuptorului, înmuiaţi-le în apă caldă cu detergent și îndepărtaţi petele persistente cu o lavetă umedă și bine impregnată cu detergent. Clătiţi bine și uscaţi cu o cârpă uscată și moale. Suporturile raftului pot fi scoase pentru a fi curăţate mai ușor. Procedaţi după cum urmează: 1. scoateţi șurubul din faţă în timp ce menţineţi suportul raftului pe poziţie cu mâna cealaltă; 2. deblocaţi cârligul din spate și scoateţi suportul raftului; 3. după ce aţi terminat curăţarea, montaţi la loc suporturile rafturilor urmând aceeași procedură în sens invers. Vă rugăm să vă asiguraţi că piuliţele sunt bine strânse când puneţi la loc suportul pentru raft. Când curăţaţi suporturile raftului, aveţi grijă să nu înlăturaţi vaselina de lubrefiere din spatele ghidajelor telescopice. Aceasta are rolul de a asigura buna lor funcţionare. Ușa cuptorului Ușa cuptorului constă din două geamuri de sticlă. Ușa cuptorului poate fi dezasamblată și geamurile interioare pot fi înlăturate pentru a ușura curăţarea. Important - înlăturaţi ușa cuptorului înainte de a o curăţa. Ușa cuptorului se poate închide brusc dacă încercaţi să înlăturaţi geamurile interioare de sticlă când ușa este încă asamblată. Pentru a face așa, procedaţi după cum urmează. 1. deschideţi ușa în întregime; 2. localizaţi cele două balamale ale ușii (Fig. 1); 3. ridicaţi și rotiţi mânerele de pe cele două balamale (Fig. 2); 4. ţineţi ușa de ambele margini laterale și închideţi-o încet dar nu COMPLET (Fig. 3); 5. trageţi de ușă înainte, înlăturând-o din locașul său (Fig. 3); 6. puneţi ușa pe o suprafaţă stabilă protejată de o cârpă moale pentru a preveni deteriorarea suprafeţei mânerului (Fig. 4); 7. eliberaţi sistemul de blocare pentru a înlătura geamurile interioare de sticlă (Fig. 5); 8. rotiţi cele 2 dispozitive de fixare la 90° și extrageţi-le din locașurile lor (Fig. 6); 9. ridicaţi ușor și scoateţi cu atenţie cel mai de sus geam marcat cu un cadru decorativ pe 4 părţi (Fig. 7). Curăţaţi ușa cuptorului cu apă călduţă și o cârpă moale. Nu utilizaţi produse cum ar fi bureţi de sârmă, din sârmă de parchet, bureţi abrazivi sau acizi, pentru că aceștia pot deteriora suprafaţa specială care reflectă căldura a geamurilor interioare din sticlă. După curăţare, reasamblaţi geamurile în ușă și apoi ușa cuptorului, urmând procedura descrisă mai sus în ordine inversă. Verificaţi dacă aţi repoziţionat geamurile corect. ��Pentru a efectua această operaţie corect, procedaţi după cum urmează: a) geamul interior decorat cu un cadru pe cele 4 laturi trebuie reasamblat astfel încât imprimarea să fie îndreptată spre exterior. Partea geamului de sticlă este corectă dacă nu simţiţi niciun fel de asperitate în apropierea imprimării când vă treceţi degetele peste suprafaţă. Geamul interior de sticlă trebuie pus la loc în locașurile potrivite așa cum se arată în Fig. 8. După ce geamurile de sticlă au fost reasamblate în ușa cuptorului, efectuaţi procedura descrisă la punctul 8 în ordine inversă pentru a fi sigur să sunt blocate. Nu curăţaţi cuptorul cât timp este încă fierbinte, pentru că sticla se poate sfărâma. Dacă sunt vizibile zgârieturi sau fisuri adânci pe suprafaţa de sticlă, contactaţi service- ul autorizat pentru înlocuirea sticlei. Pentru modelele din inox sau aluminiu: Se recomandă să curăţaţi ușa cuptorului și panoul de comandă din oţel inoxidabil sau aluminiu numai cu un burete umed, și să uscaţi cu grijă după curăţare cu o cârpă moale. A nu se folosi spălătoare de sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafaţa. Modul de curăţare a garniturii ușii cuptorului O garnitură de cauciuc în jurul deschiderii cuptorului garantează funcţionarea corectă. Verificaţi starea acestei etanșări periodic. Dacă trebuie curăţată, nu utilizaţi obiecte sau substanţe abrazive. Dacă observaţi că etanșarea este deteriorată, contactaţi centrul de service local și nu utilizaţi cuptorul până când este reparată. Înlocuirea becului cuptorului Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică. Dacă becul cuptorului trebuie înlocuit, acesta trebuie să corespundă următoarelor specificaţii: putere electrică, 15 W/25 W; tensiune electrică, 230 V (50 Hz); rezistent la temperaturi de 300°C; tip de conexiune: E14. Becurile se pot achiziţiona de la service-ul autorizat local. Pentru înlocuirea unui bec defect: 1. Verificaţi cuptorul să fie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. 2. Rotiţi capacul de sticlă în sens antiorar. 3. Înlăturaţi becul defect și înlocuiţi-l cu unul nou. 4. Repuneţi capacul de sticlă. 5. Reconectaţi la sursa de energie electrică. Dacă aparatul nu funcţionează corect, vă rugăm să efectuaţi următoarele verificări înainte de a contacta service-ul autorizat. În caz de defectare SOLUŢIE ◆ Verificaţi dacă aparatul este cablat bine, și dacă întrerupătorul prizei sau întrerupătorul de la reţeaua de alimentare a cuptorului sunt ON. ◆ Rotiţi butonul de control al termostatului la o temperatură sau ◆ Rotiţi butonul de control al funcţiei cuptorului pe o funcţie. ◆ Rotiţi butonul de control al funcţiei cuptorului pe o funcţie sau ◆ Cumpăraţi un bec nou pentru cuptor, de la service-ul autorizat local, și înlocuiţi-l urmând instrucţiunile furnizate în această broșură. ◆ Consultaţi conţinutul prezentei broșuri, în special capitolul “Recomandări utile pentru utilizarea cuptorului”. ◆ Lăsaţi felurile de mâncare în interiorul cuptorului cel mult 15-20 minute după terminarea gătirii. ��Verificaţi ca rafturile și formele de coacere să nu vibreze în contact cu panoul spate al cuptorului. ◆Setaţi ora zilei (vedeţi capitolul “Setarea orei zilei”). SIMPTOM ■ Cuptorul nu se aprinde. ■ Lumina pentru temperatura cuptorului nu se aprinde. ■ Lumina cuptorului nu se aprinde. ■ Gătirea alimentelor durează prea mult sau prea puţin. ■ Aburul și condensul se depun pe alimente și pe cavitatea cuptorului. �� Ventilatorul cuptorului face gălăgie. ■ Afișajul indică “12.00”. Date tehnice Dimensiunea spaţiului pentru încorporarea cuptorului Înălţimea pe verticală 580 mm sub blat 593 mm Lăţime 560 mm Adâncime 550 mm Dimensiunile cavităţii cuptorului Înălţime 335 mm Lăţime 395 mm Adâncime 400 mm Capacitate 53 l Reglarea termostatului cuptorului: de la 50°C până la 250°C Puteri nominale ale elementului de încălzire Elementul de încălzire inferior 1000 W Elementul de încălzire superior 800 W Cuptorul întreg (sus+jos) 1800 W Elemente de încălzire ale grătarului interior 1650 W complet 2450 W Gătit asistat de ventilator 1825 W Gătit forţat cu ventilator 2025 W Grătar termic 1675 W Pizza 3000 W Becul cuptorului 25 W Ventilator convecţie 25 W Ventilator de răcire 25 W Putere maximă nominală 3075 W Tensiune electrică (50 Hz) 230 V Instrucţiuni pentru instalator Următoarele instrucţiuni sunt destinate instalatorilor calificaţi, pentru ca aceștia să efectueze toate operaţiunile de instalare, reglare și service cu precizie absolută și în conformitate cu legile și normele în vigoare. Recomandăm insistent ca toate operaţiile necesare pentru instalarea aparatului dvs. să fie efectuate de o persoană calificată, în conformitate cu legile și normele în vigoare. Conectarea electrică Înainte de a efectua conectarea electrică, asiguraţi-vă că: — siguranţa fuzibilă și instalaţia electrică a locuinţei sunt proiectate pentru puterea absorbită max. a aparatului (vezi plăcuţa cu datele tehnice); — instalaţia electrică a locuinţei dispune de o împământare eficientă în conformitate cu legile și normele în vigoare; — priza sau întrerupătorul omnipolar folosit pentru conectarea electrică trebuie să fie ușor accesibile după încorporarea aparatului. Acest aparat este livrat cu un cablu electric de alimentare. Acesta trebuie să fie dotat cu un ștecher adecvat, care să poată suporta voltajul indicat pe plăcuţa cu datele tehnice. Ștecherul trebuie introdus într-o priză de curent potrivită. Dacă aveţi nevoie de o conexiune directă la reţeaua electrică, este necesară montarea între aparat și reţea a unui întrerupător omnipolar, cu o deschidere minimă între contacte de 3 mm, potrivit pentru sarcina necesară și în conformitate cu reglementările în vigoare. Firul de împământare verde și galben nu trebuie întrerupt de întrerupător și trebuie să fie cu 2-3 cm mai lung decât celelalte fire. Cablul de alimentare trebuie în orice caz așezat astfel încât în nici un punct să nu atingă 50°C (peste temperatura ambiantă). Următoarele tipuri de cabluri de reţea sunt potrivite, luând în considerare secţiunile necesare: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Cutia de conexiuni Cuptorul este dotat cu o cutie de conexiuni ușor accesibilă, proiectată să funcţioneze cu o tensiune de alimentare monofazată de 230 V (Fig. 14). Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate dacă aceste norme de prevenire-a accidentelor nu sunt respectate. Încorporarea Pentru a asigura funcţionarea corectă a ansamblului încorporat, mobilierul de bucătărie și spaţiul pentru încorporarea aparatului trebuie să aibă dimensiuni potrivite. Când aparatul este montat, nu trebuie să rămână spaţii libere, acesta trebuind să fie închis din toate părţile de mobilierul de bucătărie, pentru a nu exista posibilitatea de a atinge accidental componentele “sub tensiune” (purtătoare de curent) ale cuptorului. Toate componentele care asigură o asemenea protecţie, inclusiv orice fel de panou de acoperire (de exemplu dacă aparatul este instalat la capătul sau la începutul unui blat de bucătărie) trebuie fixate astfel încât să se prevină înlăturarea fără ajutorul unei unelte. Acest aparat poate fi amplasat cu spatele său sau cu o parte aproape de aparate sau pereţi de înălţime mai mare. Cealaltă parte, în schimb, trebuie amplasată aproape de mobilier sau aparate cu aceeași înălţime. Dimensiunile totale ale cuptorului ) Dimensiunile spaţiului de încorporare pe verticală Spaţiul pentru încorporare trebuie să aibă dimensiunile prezentate în Fig. 10. Dimensiunile spaţiului de încorporare sub blat Spaţiul pentru încorporare trebuie să aibă dimensiunile prezentate în Fig. 11. Fixarea aparatului de mobilier 1. Potriviţi aparatul în spaţiul pentru montare din mobilier. 2. Deschideţi ușa cuptorului și fixaţi cuptorul de mobilierul de bucătărie prin plasarea celor patru suporturi de distanţare (A) în orificiile furnizate în cadrul cuptorului și apoi introduceţi cele patru șuruburi pentru lemn (B) (Fig. 12). Dacă aparatul nu funcţionează corect nici după efectuarea verificărilor enumerate în capitolul „În caz de defectare”, contactaţi service-ul autorizat local, precizând tipul de defecţiune, modelul aparatului (Mod.), numărul produsului (Prod. No.) și numărul de serie (Ser. No.) marcate pe plăcuţa cu datele tehnice. Această plăcuţă este amplasată pe marginea externă din faţa cavităţiicuptorului. Piesele de schimb originale, certificate de producătorul produsului și purtând acest simbol suntdisponibile numai de la service-ul autorizat și la comercianţii autorizaţi de piese de schimb. Service și piese de schimb Acest aparat este garantat de Electrolux în fiecare din ţările enumerate la sfârșitul acestui manual, pentru perioada specificată în fișa de garanţie a aparatului sau în alt fel prin lege. În cazul în care vă mutaţi dintr-una din aceste ţări într-o altă ţară enumerată mai jos, garanţia aparatului se va muta o dată cu dvs., cu condiţia respectării următoarelor: • Garanţia aparatului începe de la data la care aţi achiziţionat prima dată aparatul, care este dovedită prin prezentarea documentului valabil de cumpărare emis de vânzătorul aparatului. • Garanţia aparatului este pentru aceeași perioadă și are aceeași acoperire pentru manoperă și piese de schimb cu cea existentă în noua dvs. ţară de rezidenţă pentru acest model anume sau gamă de aparate. • Garanţia aparatului este personală cumpărătorului original al aparatului, și nu poate fi transferată altui utilizator. • Aparatul este instalat și utilizat în concordanţă cu instrucţiunile emise de Electrolux, și este utilizat numai în scopuri casnice, cu alte cuvinte nu este utilizat în scopuri comerciale. • Aparatul este instalat în concordanţă cu toate reglementările relevante în vigoare în noua dvs. ţară de rezidenţă. Prevederile acestei Garanţii europene nu afectează nici unul din drepturile care vă sunt garantate prin lege.

13 comentarii:

moran alina spunea...

am si eu cuptorul acesta si sunt fff multumita de el...chiar aveam nevoie de un manual de utilizare ...asa k multumesc pentru postarea acestui manual!!

Pogar Ovidiu spunea...

mai multe detalii puteti gasi pe www.electrolux-electrocasnice.blogspot.com , precum si comparatii cu alte cuptoare din gama Electrolux si fise tehnice

Bletanic Ciprian spunea...

Are inox antiamprenta? Exista in gama Electrolux un cuptor si plita cu inox antiamprenta?

Maria Mitrea spunea...

Eu am cuptor de la Electrolux antiamprenta EOB53102. Se gateste bine la el.

Pogar Ovidiu spunea...

Electrolux face toata gama de cuptoare incorporabile cu un material antoamprenta, care este de fapt otel si nu inox. Acesta se comporta mai bine la amprente, frecare mecanica si are o durata de viata estimata mai mare

Claudiu Marinescu spunea...

culoarea inoxului de la cuptor nu este aceeasi cu cea de la plitele electrolux.

Mike Stamping spunea...

Pacat ca are un volum cam mic. Exista in gama Electrolux vreun cuptor cu un volum mai mare? Se poate prepara in aceste cuptoare un curcan intreg?

Ionutz spunea...

Volumul nu este foarte generos la acest model...are 53 de litrii

Pogar Ovidiu spunea...

Cu siguranta intra un curcan, chiar daca este el "foarte bine facut "

Pogar Ovidiu spunea...

Cu siguranta intra un curcan, chiar daca este el "foarte bine facut "

Larisa Chelariu spunea...

pE CE PROGRAM SE POATE PREPARA PRODUSE DE PANIFICATIE LA ACEST MODEL?

Popa Ionut spunea...

Care este cea mai ingusta masina de spalat rufe de la Electrolux? multumesc, ionut

Cubota Ana Maria spunea...

Exista la Electrolux in gama model rustic ca la Franke?